Miljødirektoratet, Sysselmesteren på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre arrangerer en workshop om sirkulær økonomi på Svalbard 15. – 16. November.

På denne workshopen skal vi spesielt se på bygg, plast og avfallshåndtering. Formålet er å samle relevante aktører fra næringslivet, forskning og forvaltning for å dele kunnskap, identifisere utfordringer og kunnskapsbehov, og peke på mulige veier videre.

Seminaret arrangeres på møterom Newtontoppen i Næringsbygget og er gratis, men du må melde deg på før 8. november.

Mer informasjon og påmeldingsskjema: Miljødirektoratet.no