Forrige uke ble det sendt ut kokevarsel for Nybyen. Kokevarselet gjelder fortsatt, og er en del av vanlige prosedyrer. I henhold til drikkevannsforskriften skal det tas prøver av vannet, og disse må sendes til testing før vi kan oppheve kokevarselet.

Siste nytt mandag morgen er at vannledningen til Nybyen er tint, men dessverre er den kappet fire steder. Dette må skjøtes for vannledningen fungerer som den skal.

Vannledningen til Huset, kirken og Næringsbygget er frosset, og det jobbes med å tine disse opp. 

Det prioriteres også å spyle opp tette avløp, og vi vet ennå ikke hvor lang tid dette tar. Men det jobbes kontinuerlig med å få orden på alle frosne rør.

Takk for tålmodigheten!

Her kan du lese mer om hva et kokevarsel betyr i praksis.