Skolestart tirsdag 20.8.2019.

Tidspunkt for oppmøte:
1. klasse kl.10.00 i "Hålen"
2.- 7. klasse  kl. 08.15.
8.-10. klasse  kl. 08.30.
Videregående skole kl. 08.30.

SFO starter som normalt for 1.- 4. trinn like etter skoleslutt. Alle som har søkt plass har fått plass.
SFO har åpningstider fram til kl. 16.30.


Vi ønsker samtlige elever, både nye og gamle, velkommen til nytt skoleår.