Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Passhytta, foto: Anne Rake Østli

Skredkartlegging av hytteområder

Skredkartleggingen av hytteområder er under utarbeidelse. Ferdigstilt rapport vil bli publisert når den foreligger. Store Norske og Longyearbyen lokalstyre vil holde informasjonsmøte når den er klar.

Store Norske og Longyearbyen lokalstyre får utarbeidet en skredkartleggingsrapport for hytteområdene. Det gjelder Bjørndalen, Vindodden, Todalen, Foxdalen/Bolterdalen og Hjorthavn/ Revneset. Rapporten er under utarbeidelse. Rapporten vil bli publisert når hele dokumentet er ferdig. Det er oppgitt fra konsulent at rapporten er klar til påske.
 
Man vet at hytteområdene er skredutsatte, det er viktig å minne om at det ikke er lokal skredvarsling for hytteområdene. Alle som ferdes i terrenget må ta sine egne forhåndsregler, det gjelder også når man drar på hytter.
 
Skredkartleggingen vil være til bruk i tildeling av nye tomter og nyoppføring av hytter. Kartleggingen har ingen påvirkning på eksisterende hytter, da plan- og bygningsloven ikke har tilbakevirkende kraft. Det vil være mange hytter som ligger innenfor soner hvor det ikke er lov med nyoppføring av hytte. Det vil bli holdt et informasjonsmøte hvor man går igjennom rapporten. Dette er i hovedsak for hytteiere, men møtet vil bli åpent for alle.
Vi kommer tilbake med møtetidspunkt når rapporten er klar.