15. november utløper fristen for å søke tilskudd til hjemreise for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen og deres familie.
Opplysninger og søknadskjema om tidsbegrenset tilskudd til hjemreise for utenlandske permitterte arbeidstakere i Longyearbyen finner du nedenfor:
 
15 November expires the deadline for applying for a travel allowance for laid-off foreign workers in Longyearbyen and their families.
Please find information and online application form for the time-limited travel grant to home country for laid-off foreign employees in Longyearbyen below: 

Bannerannonse_tilskuddsordning reise_NY.png

Ved behov for hjelp med å fylle ut skjema, er det sendt en oppfordring til deres arbeidsgivere om å bistå dere.

If you need any help or assistance to fill in the form, please note that all employers are encouraged to assist their employees with the application process.