Lokalstyret vedtok ny tariffstruktur den 19. juni i år, og den nye tariffmodellen har ført til spørsmål hos mange.

 –  Vi ser at det for enkelte kunder har gitt kraftige utslag, og vi vil nå se på dette, sier lokalstyreleder Terje Aunevik.

 Svalbard Energi skal nå gå igjennom noen konkrete eksempler for å få klarhet i beregningene i den nye tariffmodellen.

 – Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer, sier Aunevik.

English

(generated by CoPilot)

In connection with the sending of the last invoice from Svalbard Energi, there have been many inquiries from both private and business customers in Longyearbyen.

The local council adopted a new tariff structure on June 19 this year, and the new tariff model has led to questions from many.

– We see that for some customers this has had a strong impact, and we will now look into this, says local council leader Terje Aunevik.

Svalbard Energi will now go through some concrete examples to get clarity on the calculations in the new tariff model.

– We will come back with more information when we know more, says Aunevik.