Befolkningsvarslingssystemet vil nå testes to ganger per år. Dette er de samme tidspunktene som Sivilforsvaret tester tyfonvarsel på fastlandet, andre torsdag i januar og andre torsdag i juni klokken 12:00.

Første befolkningsvarsling i Longyearbyen i år blir torsdag 11. januar klokken 12:00.

Flere tester

Longyearbyen lokalstyre innførte i 2021 et system for masseutsendelse av SMS-varsling til befolkningen om akutte hendelser skulle oppstå, og vi har utført flere tester.

Systemet varsler gjennom basestasjonene til Telenor Svalbard og vil sende melding til alle mobiltelefoner knyttet til basene. Systemet vil ikke skille mellom fastboende, tilreisende, barn eller voksne og vil kun benyttes ved hendelser innenfor Longyearbyen lokalstyres arealplanområde.

Strengt regulert

Siden systemet er et masseutsendelsessystem, og ikke kan styres likt de SMS-varslingssystemer som benyttes av kommuner på fastlandet, er bruken strengt regulert. Systemet skal utelukkende benyttes i kritiske situasjoner der liv, helse eller eiendom er truet. 

Når en hendelse oppstår vil kriseledelsen hos Longyearbyen lokalstyre og Sysselmesteren vurdere om SMS-varsling skal benyttes for å informere befolkningen.

Varslingssystemet kan ikke benyttes (lånes bort) til andre formål, selv om det hadde vært praktisk å varsle alle i byen samtidig.

Avvik

Gjennom bruk og øvelser har vi sett at det kan være et avvik hos mottaker ved utsendelse av SMS-varslinger. Ved siste test var avviket på 1 % og er innenfor det som må aksepteres ved bruk av slike systemløsninger. Det kan derfor være fint å videreformidle informasjon til familie og kjente i tilfelle noen ikke har mottatt meldingen.

Her kan du lese mer om beredskapen i Longyearbyen lokalstyre

Vil du ha vårt nyhetsbrev rett i innboksen? Klikk her for å melde deg på