Longyearbyen lokalstyre har fått oppdraget med å forvalte tilskuddsordningen for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard på 25 millioner kroner. Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt forskriften for ordningen.

Søknadsfrist er 22. januar 2021.

Mer informasjon og søkeportal (Siden er under utarbeidelse) 

Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet