I dag har Longyearbyen lokalstyre gjennomført og distribuert 27 vedtak tilknyttet kompensasjonsordningen for reiselivsnæringen på Svalbard.

Longyearbyen lokalstyre har behandlet totalt 30 søknader i forhold til kriteriene i Forskrift om kompensasjonsordning for reiselivsnæringen på Svalbard.
Av totalt 30 søknader fra 30 virksomheter er det i dag gjennomført og distribuert 27 vedtak (2 avslag og 25 tilsagn). De 27 vedtakene utgjør et beløp på kr. 39.465.210,-. Avslagene er effekturert med bakgrunn i at disse søknadene ikke oppfyller forskriftens kriterier. Det er ut over de 27 søknadene for øyeblikket 2 søknader som er sendt i retur da vi mangler informasjon og dokumentasjon. I tillegg er det en søknad som venter på behandling.   

Virksomhetene som nå har fått innvilget tilsagn fra kompensasjonsordningen utgjør alt fra små virksomheter til store virksomheter innenfor reiselivsnæringen lokalt.  

Basert på tall hentet inn fra offentlige registre, så har disse virksomhetene tilsammen 434 ansatte (ikke sysselsatte) innenfor reiselivsnæringen lokalt. Virksomhetenes omsetning utgjør i 2019 i overkant av 600 millioner kroner. Dette er en vesentlig andel omsetning dersom man legger til grunn at næringslivet på Svalbard omsetter for over 2,5 milliarder kroner årlig. 
Virksomhetene i reiselivsnæringen har blitt påført ulike konsekvenser gjennom omsetningstap og store underskudd. (kilde: KMinfo).   

Longyearbyen lokalstyre har i dag distribuert ut alle tilsagn, avslag og returer via vår digitale «svar ut» tjeneste. Det betyr i praksis at alle virksomhetene som har søkt, nå skal kunne finne brev med tilsagn, avslag og begrunnet retur på sin søknad ved å logge seg på med sin virksomhetsprofil via Altinn. Det er også mulig for søkerne å logge seg på sin bruker profil på tilskuddsforvaltningssystemet Regionalforvaltning.no. Via Regionalforvaltning kan virksomheten se status på søknaden og for de som har fått tilsagn, så kan det sendes inn rapporter som danner grunnlag for delutbetalinger av tilsagnet. 

Dersom noen mener å ikke ha fått svar på sin søknad, så kan de ta kontakt med næringsavdelingen til Longyearbyen lokalstyre, f.eks. via e-post til Longyearbyen lokalstyre.   

Kontaktinformasjon:
Arild Olsen, lokalstyreleder. Telef: 951 77435, e-post 
Lennarth Kvernmo, næringssjef. Telef: 900 36666, e-post