Energikafén er den første temakafeen som vil bli arrangert i forbindelse med planarbeidet til temaplan for klima, miljø og energi, rullering av arealplan og strategisk næringsplan.  

Kaféene skal være med på å gi relevant og tilstrekkelig informasjon, skape engasjement og forankring, og ikke minst sikre at innbyggernes innspill og perspektiver kommer fram, slik at planarbeidet kan justeres deretter.  

Tid: Torsdag 16. februar kl. 18:30 - 20:30 

Sted: Tio Monchos 

På programmet står presentasjoner fra Longyearbyen Lokalstyre (LL), innlegg fra næringsliv, mulighet til å stille spørsmål, borddiskusjon, sol(celle)boller og kaffe!  
 

Energikafeen arrangeres av LL i samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT). UiT sammenstiller og anonymiserer innbyggernes innspill til en kort rapport som brukes som kunnskapsgrunnlag til planarbeidet. Materialet vil også bli brukt til forskning. 

In English:  

Longyearbyen Local Council, together with the University of Tromsø, invite you to an «Energy Café»: a public meeting about the transition from coal to renewables. The program aims to give residents information about processes related to the energy situation. Another goal is to get feedback and input from residents. Presentations will be held in Norwegian and simultaneously translated into English. Discussion and feedback are also held in English. Coffee and buns are served.  

Welcome!