Tidspunkt for oppmøte:  

  • 1. trinn, kl.10:00 - oppmøte i Hålen
  • 2. - 7. trinn, kl. 08:15 - oppmøte i skolegården
  • 8. - 10. trinn, kl. 08:30 - oppmøte ungdomskolen
  • Videregående trinn, kl. 08:30 - oppmøte videregående avdeling  

Alle på skolen ønsker både nye og gamle elever velkommen et nytt og lærerikt skoleår!

Når det gjelder anleggsarbeidet som foregår i Vannledningsdalen er anleggstrafikken i området redusert ved skolestart, men noe aktivitet vil det være. Det er derfor viktig å minne om at man snakker med barna om hvor viktig det er viktig at de holder seg på god avstand, selv om det kan være spennende å se på. Det viktigste er altså å holde avstand, og unngå dette området i størst mulig grad.