Dersom du er interessert i å være tilkallingsvikar i barnehage kan du ta kontakt med styrer i Polarflokken barnehage Hege Moen Leithe på e-post, eller tlf. 951 19 401, eller styrer i Kullungen barnehage Lena Moeng Johansen på e-post eller tlf. 930 80 019.

Ansatte i barnehager må kunne fremlegge politiattest jfr. § 30 i Lov om barnehager, samt ha norskkunnskaper på nivå A2 og B1.