Det er sendt ut befolkningsvarling til innbyggere i Longyearbyen.

Det er brann i Vei 232 Det kan være farlig røyk og befolkningen bes unngå området og holde vinduer lukket.

Klokken 21:15 er det melding fra brann- og redning at det er kontroll på brannen.Det vil være brannvakt på stedet hele natten.

Sysselmesteren opplyser at søndag kveld kan de som var evakuerte fra 232-20A flytte tilbake til leilighetene sine. Vei 232 22-46 forblir evakuert. Veisperringen ved Blåmyra er fjernet.

Evakuert- og pårørendesenter er etablert på Longyearbyen bibliotek, inngang ved innbyggertorget på Næringsbygget. De som har behov kan møte der.

Sysselmesteren har evakuert drøyt 80 personer fra 47 leiligheter fra vei 232 grunnet brannen.

Vi beklager å måtte meddele at 232.48 vil være uten varme i radiatorene sine i natt. Dette skyldes brannen, og vi vil se på det i morgen tidlig når rørleggere får lov av brannvesenet å sjekke ut koblingene i bygget som brant.

LL vil komme med mer informasjon til alle berørte klokken 11:00 i morgen, mandag 5. februar.

English:

A population warning has been sent out to residents of Longyearbyen.

There is a fire in Vei 232 There can be dangerous smoke and the population is asked to avoid the area and keep windows closed.

At 21:15 there is a message from fire and rescuesquad that the fire is under control. There will be a fire watch on site all night.

Sysselmester states that on Sunday evening those who were evacuated from 232-20A can move back to their apartments. Road 232 22-46 remains evacuated. The roadblock at Blåmyra has been removed.

If you are affected by the fire, we have established meeting point at the Longyearbyen library, entrance at the residents' square in the Næringsbygget building.

There are just over 80 people from 47 apartments who have been evacuated from road 232 due to fire.

LL will provide more information to all concerned at 11:00 tomorrow, Monday 5th of February.