Du kan melde deg opp i 15. januar til 1. februar 2024. Frist for oppmelding er 1. februar 2024 kl. 23:55.

Ved vår videregående avdeling tilbyr vi kandidater å avlegge privatisteksamen i nært samarbeid med Troms fylkeskommune. Kandidater som ønsker å avlegge eksamen i Longyearbyen, må FØR de melder seg opp, ta kontakt med skolen for å avklare om det er mulig å avlegge eksamen i Longyearbyen. Dersom du melder deg opp til feil skole og ikke har vært i kontakt med oss, må du regne med å måtte avlegge eksamen på denne skolen. Når det gjelder muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen, må du som privatistkandidat reise til fastlandet for å avlegge eksamen. Viktig informasjon om privatisteksamen og oppmelding finner du under Troms fylkeskommune sine nettsider.

For våreksamen melder du deg opp mellom 15. januar og 1. februar. For høsteksamen kan du melde deg opp mellom 1. og 15. september.

Privatister fra Svalbard melder seg opp i Troms fylke. Videre velger du Eksamenskontoret Troms (studiespesialiserende fag) eller Ishavsbyen vgs (yrkesfag). Privatisteksamen i muntlige fag kan avvikles ved Longyearbyen skole kun i høsthalvåret. Avvikling av skriftlige fag tilbys både i høst- og vårhalvåret.

Muntlig-praktisk og praktiske eksamener må avvikles i Tromsø eller annet hjemfylke. I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten. På våren må også muntlig eksamen avlegges i Tromsø eller i annet hjemfylke.

Betaling

Kortbetaling skjer ved oppmelding. Oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Dersom du ikke møter til eksamen, vil ikke eksamensavgiften bli refundert. Ved dokumentert fravær har du rett til ny eksamen første påfølgende eksamensperiode.

Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

 

Du kan også finne informasjon på siden for videregående avdeling, klikk på “Privatisteksamen”. 

 

Kontaktinformasjon

Bjørg- Solveig Lindanger, tlf 906 70 824, E-post 
Avdelingsleder VG 

Skoleadministrasjon tlf. 79 02 39 00, E-post