Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Ustabil fjernvarme i Lia og sentrum - 8. november

I forbindelse med pågående arbeider på fjernvarmenettet og nødvendig utskifting av rør langs Hilmar Rekstens har vi i dag fått en lekkasje. Boliger og næringsbygg i Lia og sentrum kan oppleve ustabilitet i fjernvarmen i dag.   

Foto: Pixabay

Oppgradering av fjernvarme langs Hilmar Rekstens vei

Longyearbyen lokalstyre bytter ut de gamle rørene for fjernvarme langs Hilmar Rekstens Vei med nye moderne rør. De nye rørene vil gi sikker og stabil fjernvarme og fjerne lekkasjeproblemene som har vært i området.

Kartskisse - fremdrift rørutskifting Hilmar Rekstens vei

Fjernvarmeutkobling langs Hilmar Rekstensvei

Fjernvarmenettet vil grunnet nødvendig utskifting av rør langs Hilmar Rekstens vei fra syd for COOP Svalbard til Vei 221 bli utkoblet torsdag 22. september fra kl. 08:30 mens arbeidet pågår. 

Fjernvarmeutkobling, Lia 220922

Fjernvarmeutkobling langs Hilmar Rekstensvei

Fjernvarmenettet vil grunnet nødvendig utskifting av rør langs Hilmar Rekstens vei fra syd for COOP Svalbard til Vei 221 bli utkoblet torsdag 15. september fra kl. 08:30 mens arbeidet pågår. 

Fjernvarmeutkobling 150922

Fjernvarmeutkobling langs Hilmar Rekstensvei

Fjernvarmenettet vil grunnet nødvendig utskifting av rør langs Hilmar Rekstens vei fra syd for COOP Svalbard til Vei 221 bli utkoblet fredag 9 september fra kl. 07:00 om morgenen og utover dagen mens arbeidet pågår. 

Fjernvarmeutkobling 090922

Fjernvarmeutkobling i Lia

Grunnet arbeider med rørutskiftning vil fjernvarmen bli utkoblet i deler av sentrumsområdet, i Vei 228 og deler av Vei 230 i dag 22. august kl. 11.00 - 13.00. 

Fjernvarmeutkobling 220822

Leverer strøm og fjernvarme via reserveløsningen

På grunn av hendelser med kullkraftverket gjennom helgen leverer Longyearbyen lokalstyre nå strøm og fjernvarme via reserveløsningen som driftes på diesel. Forsyningssikkerheten blir ivaretatt og kapasiteten er god, men på grunn av kostnaden relatert til reserveløsningen oppfordres alle forbrukere til å spare på eget energiforbruk.

Energiverket

Finansiering av overgangsløsning for energiproduksjonen

I november 2021 vedtok lokalstyret at energiproduksjonen i Longyearbyen, i en overgangsfase, skal løses ved å bygge om den dieselbaserte reserveløsningen til fast energiproduksjon, frem til permanent løsning er etablert. Nå anbefaler Longyearbyen lokalstyre at overgangsløsningen for energiproduksjonen finansieres gjennom låneopptak på inntil 40 millioner kroner.

Energiverket

Longyearbyen kjøper gigantbatteri

Med kjøp av et gigantbatteri starter Longyearbyen lokalstyre nå på arbeidet med å bli et fullverdig nullutslippssamfunn. Batteriet, som blir ett av de største i Skandinavia, skal gi bedre forsyningssikkerhet, bidra til lavere driftsutgifter, redusere klimautslipp og legge til rette for fremtidens utslippsfrie energiforsyning på Svalbard.

Batterisystemet er satt sammen av seks containere på 6 meter (20-fot). Batterileveransen til Longyearbyen vil være den største arktiske leveransen hittil. Systemet har en effekt på 6 Megawatt (MW) og kan lagre 7 Megawatttimer (MWh). (Foto: Saft)