Vi ønsker byens innbyggere velkommen til omvisning i det lukkede innendørsanlegget som er unikt i Norge og et av flere viktige steg lokalsamfunnet nå tar for å minimere klima- og miljøkonsekvensene for Svalbard. Miljøstasjonen håndterer både husholdnings- og næringsavfall og tilrettelegger for økt material- og energigjenvinning, økt sortering og riktig håndtering av farlig avfall. 

Det blir servert kaffe og kake, og for de som trenger transport er det bussavgang fra parkeringsplassen ved Coop kl. 10.45 med retur kl. 12:30.

Les mer om den nye miljøstasjonen her