Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om koronavirus

Les mer

Delplan for Bjørndalen og Vestpynten hytteområde

D46

Delplan for Bjørndalen og Vestpynten hytteområde ble vedtatt av Longyearbyen Lokalstyre på møte den 18.1.2022 i sak 2/22. Vedtaket er fattet i henhold til Svalbardmiljølovens § 52.

20200923_151244.jpg

Delplan for Småbåthavna

D60

Delplan for Småbåthavna ble vedtatt av Longyearbyen Lokalstyre på møte den 18.1.2022 i sak 3/22. Vedtaket er fattet i henhold til Svalbardmiljølovens § 52.

Oversiktsbilde.JPG

Utvidelse av planområde for delplan Elvesletta nord

Begrenset høring

Kartutsnitt_ begrenset høring.jpgHensikten er å tilrettelegge areal for skuterparkering mot Longyearelva, og dermed få mer av denne parkeringen bort fra grøntbeltet nord i planområdet samt boligarealene som er under planlegging. Utvidelsen forutsettes ikke benyttet til bebyggelse eller bilveier.

Lokalsamfunnsplanen - Longyearbyen mot 2033 - høring

Forside.JPGLokalsamfunnsplanen skal peke ut målet for hvordan vi vil ha samfunnet i Longyearbyen i 2033 og hvilke verdier vi skal legge til grunn for å klare dette. Planen inneholder overordna strategier som er viktige for videreutviklingen av samfunnet og for Longyearbyen Lokalstyre (LL). 

Enklere og bedre innsyn i saker!

Lokalstyre

Du kan nå følge med på saken din eller lese dokumenter i enkeltsaker på hjemmesiden til Longyearbyen lokalstyre innenfor tema plan-, bygge-, dele- og seksjoneringssaker