Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Delplan for Svalsat på Platåberget

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - planID: D51

Planområdet.JPGI henhold til Svalbardmiljølovens § 50 varsles herved om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram, knyttet til utvidelse av område for SvalSat på Platåberget, ved Longyearbyen.

kart

Delplan for Vannledningsdalen

D39b

Delplan for Vannledningsdalen ble vedtatt i Longyearbyen lokalstyre i møte den 21.6.2022, utvalgssak 64/22. Vedtaket er fattet i henhold til Svalbardmiljøslovens §52. 

Delplan for Longyearbyen deponi

D54

longyearbyen deponi.jpgNytt deponi for lettere forurensede masser kan etableres ved Gruve 3. Delplanen for Longyearbyen deponi er vedtatt. 

Delplan for Sjøområdet nord

D58

D58 Plankart vedtatt.JPG

Åpner for kvalitetsheving og høyere utnytting av næringsarealene i Sjøområdet. Delplan for Sjøområde nord er vedtatt.