Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Delplan 57 Sjøområdet sør

Oppstart av planarbeid og kunngjøring av planprogram

I henhold til Svalbardmiljølovens § 50 varsles herved om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram, knyttet til Sjøområdet sør, i Longyearbyen.

Delplan for Longyearbyen kirkegård

Delplan D50

Revdiert planavgrensning Kirkegård.jpg

Det er igangsatt planarbeid med ny Longyearbyen kirkegård. I løpet av planprosessen er flere alternative lokaliseringer for ny kirkegård blitt vurdert, senest revidert planavgrensing var på høring med frist 5.11.2020.