Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Oppstart av delplanarbeid og høring av forslag til planprogram D55

Kunngjøring om oppstart av delplanarbeid, forhandling av utbyggingsavtale og høring av planprogram - D55 Delplan for felt F/N4

I henhold til Svalbardmiljøloven § 50 og byggeforskrift for Longyearbyen § 2 varsles herved ny oppstart av delplanarbeid, forhandling av utbyggingsavtale og høring av forslag til planprogram for felt F/N4 i gjeldende arealplan for Longyearbyen.
Planarbeidet utføres av LPO Arkitekter på vegne av Ole Reistad.

null

Strategisk næringsplan for Longyearbyen

Kunngjøring om oppstart av planarbeid, høring og offentlig ettersyn på planprogram for strategisk næringsplan. 

Forside for planprogram - strategisk næringsplan

Planprogram - fastsatt i Teknisk utvalg 6. juni

Planprogram for revidering av Arealplan for Longyearbyen planområde ble behandlet i  Teknisk utvalg den 6.juni. Det enstemmig vedtatt å fastsette planprogrammet

Longyearbyen sett fra Longyearbreen

Delplan for Hotellneset

Hotellneset.JPGDelplanen for Hotellneset endelig vedtatt.

 

Delplan for Svalsat på Platåberget

Planområdet.JPGI henhold til Svalbardmiljølovens § 50 varsles herved om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram, knyttet til utvidelse av område for SvalSat på Platåberget, ved Longyearbyen.

Delplan for Vannledningsdalen

Delplan for Vannledningsdalen ble vedtatt i Longyearbyen lokalstyre i møte den 21.6.2022, utvalgssak 64/22. Vedtaket er fattet i henhold til Svalbardmiljøslovens §52. 

kart

Delplan for Longyearbyen deponi

longyearbyen deponi.jpgNytt deponi for lettere forurensede masser kan etableres ved Gruve 3. Delplanen for Longyearbyen deponi er vedtatt.