Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Longyearbyen sett fra Longyearbreen

Fastsetting av planprogram - politisk behandling i Teknisk utvalg 6. juni

Revidering av Arealplan for Longyearbyen planområde 2024- 2036

Fristen for høringsuttalelser til oppstart av planarbeid og høring/ offentlig ettersyn av forslag til planprogram for revidering av Arealplan for Longyearbyen planområde er utgått, og det er kommet inn totalt 24 innspill fra innbyggere, næringsliv og overordnede myndigheter. Planprogrammet skal behandles i Teknisk utvalg 6.juni.

Longyearbyen sett fra Longyearbreen

Revidering av Arealplan for Longyearbyen 2023-2036

Varsling av oppstart av planarbeid og forslag til planprogram

I henhold til Svalbardmiljøloven § 50 varsles herved oppstart av planarbeid og høring/ offentlig ettersyn av forslag til planprogram for revidering av Arealplan for Longyearbyen

Delplan for sjøområdet sør

Vedtatt plan

D57 forsidebilde.JPGDelplan for Sjøområdet sør er vedtatt uten muligheter for etablering av boligformål.

Planområdet kan gjennomgå en oppgradering, fortetting og transformasjon til næring- kontor- forretnings- og verkstedformål.