Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avsluttede høringer

Plan Høringsperiode Status Siste behandling Planident
D60 - Delplan for felt KHHS2 småbåthavna
17.12.2020 - 21.01.2021
Varsel om planoppstart
Planlegging igangsatt
D60
Delplan D54 Deponi for forurensede masser og avfall i Longyearbyen
20.02.2020 - 20.03.2020
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D54
Delplan Bjørndalen og Vestpynten hytteområde
19.03.2019 - 02.05.2019
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D46
Delplan Hotellneset
06.12.2017 - 25.01.2018
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D37
Delplan Forskningsområde Adventdalen
09.10.2014 - 20.11.2015
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D35
Delplan Sjøområdet sør - Kunngjøring av endelig planprogram
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D57
Delplan Sjøområdet nord - Kunngjøring av endelig planprogram
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D58
Delplan for felt BA6 Sjøskrenten Vest - fastsatt planprogram
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D59