Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lokalsamfunnsplanen - Longyearbyen mot 2033 - høring

Planident: Lokalsamfunnsplan

Forside.JPGLokalsamfunnsplanen skal peke ut målet for hvordan vi vil ha samfunnet i Longyearbyen i 2033 og hvilke verdier vi skal legge til grunn for å klare dette. Planen inneholder overordna strategier som er viktige for videreutviklingen av samfunnet og for Longyearbyen Lokalstyre (LL). 

OPPDATERING - Miljø- og næringsutvalget (MNU) vedtok på møte den 26.04.2022 å anbefale at Lokalstyret vedtar Lokalsamfunnsplanen 2022-2033, slik den foreligger etter at den er bearbeidet etter offentlig ettersyn:

Lokalsamfunnsplan 2022-2033 - Planforslag til vedtak datert 4.6.2022

Endelig vedtak fattes i lokalstyret 10.mai 2022

 

Miljø- og næringsutvalget (MNU) vedtok på møte den 14.9.2021 å legge planutkast til Lokalsamfunnsplanen for 2021 - 2033 ut til offentlig ettersyn og høring. 

Plandokumenter:
Særutskrift fra sak 46/21 i MNU - Lokalsamfunnsplanen 2021-2033

Lokalsamfunnsplanen 2021 - 2033 - Høringsutkast datert 14.9.2021

Høringsfrist:
Innspill og merknader til planarbeidet sendes til Longyearbyen lokalstyre, Pb 350 9171 Longyearbyen eller postmottak@lokalstyre.no innen 1.11.2021.