På grunn av reparasjoner på fjernvarmesystemet i fyrhus 2 ved Unis har vi fått begrenset kapasitet på fjernvarme i Vei 232, 234, 236, 238 og Øvre Gruvedalen i dag.

Vi håper på full kapasitet i løpet av ettermiddagen.