Polarflokken barnehage har behov for tilkallingsvikarer. Dersom du er interessert i å være tilkallingsvikar kan du ta kontakt med
Hege Moen Leithe på e-post, eller tlf. 951 19 401.
Ansatte i barnehager må kunne fremlegge politiattest jfr. § 30 i Lov om barnehager, samt ha norskkunnskaper på nivå A2 og B1.