Betongklossene (grisene) mellom parkeringen til hallen og gangveien opp til skolen er midlertidig tatt bort og erstattet med trebukker. Betongklossene er lånt bort til gruve 7, da det er behov for disse i det pågående arbeidet med å håndtere vanninntrengningen i gruva.
Inntil betongklossene kommer tilbake, markerer trebukker skillet mellom gangveien og parkeringen.
Vi ber om at bilister respekterer skillet og ikke parkerer på gangveien.