Vi oppfordrer befolkningen og besøkende til å bli med i kampen mot forsøpling. Har du lyst å plukke søppel eller arrangere en ryddeaksjon kan avfallssekker, avfallsposer og hansker hentes på Longyearbyen folkebibliotek.  

Avfallet du finner kan leveres kostnadsfritt på miljøstasjonen, vi oppfordrer til å kildesorter avfallet så godt det er mulig.

Tradisjon tro arrangerer Longyearbyen lokalstyre den årlige sommerryddingen, hvor byens ungdommer blir engasjert til å rydde sentrums- og nærområdene i byen vår. I år er dette lagt til 26. juni - 27. juni og påmeldingsfristen er fredag 9. juni. Les mer sommerjobb for ungdom her  Det gode arbeidet som legges ned i løpet av disse ryddedagene har tidligere år resultert i over ti tonn innsamlet avfall.

Vi håper med dette at vi kan vise at alle i Longyearbyen er med på å bekjempe et av verdens største miljøproblem, vi kan alle kan være med å gjøre en forskjell.

Hold Norge Rent sier det slik:
«Forsøpling gjør stor skade på naturen og er et av verdens største miljøproblemer. Ved at hver enkelt av oss bidrar til å rydde søppel og øker vår bevissthet om hvordan vi kan leve mer bærekraftig, bidrar vi til et felles løft for å møte og bekjempe være felles klima- og miljøutfordringer.»

Send gjerne  bilder til kommunikasjon@lokalstyre.no av din gruppe, lag eller forening som er med og bidrar.