Først må vi nevne at alpinbakken er i henhold til tidsplan og budsjett. Dette betyr at hvis alt går som planlagt er det bare å glede seg til nytt anlegg i desember.

Vi samarbeider både med Rambøll, som er prosjektansvarlig og Skiheis Service AS, som leverer skiheisen.

Snøproduksjon

I disse dager monteres heis og snøkanoner, For å skape et godt tilbud er det helt nødvendig å etablere et produksjonsanlegg for snølegging av heistrasé og nedfart. Årlig snømengde i Longyearbyen er nemlig for liten for å ha et fungerende alpinanlegg større enn dagens skitrekk. 

Lengen på heistraseen er rundt 470 meter og en høydeforskjell på 117 meter fra topp til bunn. Heisturen tar cirka 3 minutter og har en kapasitet på 73 personer. 

Svalbard Turn skal ha et samarbeid med Løypelaget som har ansvar for å kjøre skiløyper, kjøreløyper til Skimaraton og skal ha ansvar for å preparere alpinbakken. 

Planen er at alpinbakken skal være åpent flere ganger i uken. 

alpin 1

Finansiering

Longyearbyen lokalstyre jobber i disse dager med fullføring av sikkerhetsstyringssystem, i samarbeid med Skiheis Service AS, hvor vår helhetlig ROS analyse i forhold til skred og isbjørnfare er en sentral del. 

Vi ser på ulike løsninger i forhold til både vakthold og kamera med tanke på sikkerhet for isbjørn.

Alpinanlegget finansieres av tildelte midler fra Lokalstyret, og det er søkt og bevilget midler fra spillemiddelordningen. Sparebank 1 Nord-Norge har også bidratt økonomisk med nesten 3 millioner kroner.

Vi jobber videre med å søke flere midler, og å få sponsormidler fra næringslivet lokalt til både anlegget og ikke minst til driftsdelen og aktivitetene som skal foregå. 

LL jobber med å finne løsninger på drift av bakken, og er i prosess med Svalbard Turn og Løypelaget. Vi er ikke ferdig med dette arbeidet.

Målet er at dette skal være en lavterskel-tilbud for barn og unge, samtidig som vi skal se på ulike måter å sikre inntekter og gi et tilbud også for voksne, turister og næringslivet. 

Vi gleder oss!

alpin 2
Foto: Dag Arne Husdal
alpin 3
Foto: Dag Arne Husdal