Delplan for Longyearbyen deponi ble vedtatt av Longyearbyen Lokalstyret på møte den 21. juni 2022. Vedtaket er fattet i henhold til Svalbardmiljølovens § 52. 

Vilkår i vedtaket vil bli innarbeidet i revidert planutkast, kart og bestemmelser, når det er endelig avklart. 

Følgende dokumenter hører til saken: