Fastlandselever kan tas opp som elever på Vg2 eller Vg3 på vår videregående avdeling. Ordningen er ment å bidra positivt til både skole- og ungdomsmiljøet. I tillegg til at søkere vurderes på bakgrunn av faglig styrke (karaktersnitt 4 eller høyere og lite fravær), er det å være ansvarsbevisst, selvstendig, utadvendt og engasjert viktige søkerkriterier. Fastlandselever må ha høy sosial kompetanse og positive fritidsinteresser.

Et skoleår på Svalbard – en opplevelse i seg selv!

  • Små elevgrupper og et godt læringsmiljø
  • En annerledes skolehverdag i en 1.-13. skole
  • Egenartet og spennende natur med unike turmuligheter
  • Godt aktivitetstilbud innenfor idrett
  • Rikt kulturliv
  • Særegne opplevelser i mørketid og midnattssol
  • Sosialt miljø og hyggelige mennesker

Kan du tenke deg et skoleår på videregående trinn ved verdens nordligste skole - slik går du frem om du vil bli "fastlandselev":

Vitnemål fra grunnskolen, karakterutskrift fra første halvår inneværende skoleår og eventuelt fra Vg1 (hvis du søker Vg3) legges ved utfylt søknadsskjema. I tillegg til søknaden skal du skrive en presentasjon der du forteller om deg selv og hvorfor du ønsker å gå på skole på Svalbard. To voksenpersoner som kjenner deg godt, men som ikke er i familie med deg (for eksempel lærer, trener eller venn av familien), skal dessuten skrive en uttalelse/anbefaling som sendes direkte til skolen. Longyearbyen skole videregående avdeling kan tilby skoleplass til inntil 6 elever som ikke er fastboende i Longyearbyen. Fullstendig søknadsskjema finner du på www.lybskole.no under Videregående/Fastlandselever til venstre i menyen.

Skolen formidler leie av hybel til fastlandselever.

Mangelfulle søknader blir ikke vurdert. Aktuelle søkere og deres referanser vil bli kontaktet for intervju.