Familievernkontoret i Tromsø kommer til Longyearbyen på følgende datoer i høst:

10. - 12. november
8. - 10. desember

 

Familievernkontoret.jpg