Næringsbyggene på vestsiden og alle boligene i Vei 228 og Vei 230.02,04,06,08,10, 12 og 14 blir berørt av utkoblingen. Se førøvrig markering på kartet.  

Vi beklager kort varsel og ulempen dette eventuelt medfører.