Næringsbygget til Svalbard Adventures/Svalbar/Svalbard Lodge og boligene i Vei 230 2,4,6,8,10,12 og 14 og Vei 228.7, 13A - E blir berørt av utkoblingen.
Se førøvrig markering på kartet.  

Vi beklager ulempen dette eventuelt medfører.