Sysselmesteren har løpende kontakt med Longyearbyen lokalstyre og UNN om situasjonen.

Rutinemessig kaller Sysselmannen inn beredskapsrådet for Svalbard til et møte i morgen mandag.

På sysselmesterens nettside melder sysselmester Lars Fause at dersom konflikten får konsekvenser for luftambulansetjenesten til Svalbard, er det alvorlig for oss her oppe. Men nå søndag ettermiddag er ambulanseflyene operative. Vi må være sikre på at vi får luftambulansen frem til Svalbard, påpeker Fause.

>> Sysselmesteren.no