Nordover skal sørge for å tilby lokalsamfunnet og besøkende et levende program med interessante og inspirerende utstillinger, kunstopplevelser og andre arrangementer. Nordover er sentralt plassert og skal være en bærebjelke i lokalsamfunnet, et sted hvor publikum kan komme for å lære, bli inspirert og utveksle ideer.

Kunstsenteret blir det nye hjemmet til Kåre Tveter-samlingen. Den nye utstillingen skal fortelle historien om Kåre Tveter, hans tilknytning til Svalbard og vise verkene som er inspirert av hans tid her.

I tillegg til samarbeidet med Kåre Tveter-stiftelsen har Longyearbyen lokalstyre inngått samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum. De skal med sin omfattende samling og kompetanse gi Longyearbyen permanente og midlertidige utstillinger av internasjonal standard i Nordover. Kunstsenteret skal også romme lokale og nye kunstnere, ved å gi dem en plattform til å vise og selge egne arbeider.

Lokalene skal klimakontrolleres og oppfylle museumsstandarder. Dette sikrer bevaringen av Kåre Tveter-samlingen og andre kunstverk. Kunstsenterets belysning og vegger blir fleksible. Dette gir kuratorer mulighet til å endre rommet når de setter opp utstillinger, som gjør det mulig å holde lokalet og programmet friskt og spennende.

I tillegg til utstillingsrommene kommer det en topp moderne kinosal med plass til 32 publikummere. Nordover knyttes også tett til ungdomsklubben og det skal bli mulig å gjennomføre verksteder og arrangementer i samarbeid med kunstorganisasjoner og bedrifter.

Longyearbyen lokalstyre arbeider nå med å rekruttere ny daglig leder og legge fremdriftsplanen for innspurten frem mot ferdigstilling av lokalene og offisiell åpning.

Tirsdag 21. juni skal saken om navnevalget og konseptet behandles av lokalstyret. 

Oppdatert informasjon om kunstsenteret er tilgjengelig på: www.nordoversvalbard.no