Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Logo for lokalstyrevalget 2015

Forhåndsstemming til lokalstyrevalget starter 14.9

Forhåndsstemmegivningen til lokalstyrevalget starter mandag 14. september.

Fra og med mandag 14. september til og med fredag 2. oktober kan du forhåndsstemme til lokalstyrevalget i Longyearbyen.

Forhåndsstemmingen foregår på Infotorget i 1. etasje i Næringsbygget alle hverdager kl. 08:30 - 15:30

Valgkort og legitimasjon må tas med når du skal forhåndsstemme.

NB! Det vil ikke bli mulig å forhåndsstemme i Svea ved årets lokalstyrevalg.
 

Ambulerende stemmegivning:

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknadsfrist er torsdag 1. oktober 2015.
 

Hvem har stemmerett ved valget?

Norske statsborgere og statsborgere i andre nordiske land har stemmerett dersom de har fylt 16 år (Longyearbyen lokalstyre deltar i forsøksordning med nedsatt stemmerettsalder) innen utgangen av 2015 og senest 4 uker før valgdagen (dvs. per 6. september) er innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen.

Andre utenlandske statsborgere har stemmerett dersom de har fylt 16 år innen utgangen av 2015, står innført i befolkningsregistret som bosatt i Longyearbyen 4 uker før valgdagen og

  • har stått innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen de tre siste årene før valgdagen, eller

  • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i en kommune i Norge de siste tre årene før valgdagen, eller

  • er registrert med en sammenlagt botid på tre år i Longyearbyen og i en kommune i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Valgstyret
Christin Kristoffersen
leder