I hht. kommuneloven §§ 44 og 45, jfr. Svalbardlovens § 40, er administrasjonsutvalgets innstilling til Handlingsprogram og økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019 for Longyearbyen lokalstyre lagt ut til alminnelig ettersyn i Infotorget i Næringsbygget og på vår nettside fra 26.11 – 10.12.2018.

Lokalstyret skal behandle handlingsprogram, økonomiplan og budsjett i møte 10.12.2018 kl. 19.00 på møterom «Newtontoppen» i 3. etg. i Næringsbygget.