Invitasjon til åpen idémyldring om Camp Svalbard


Camp Svalbard er en friluftslivcamp for ungdommer fra 8.trinn – 20 år bosatt på Svalbard. Det blir arrangert to camper i året, - en på vinteren (mars/april) og en på høsten (august/september). I løpet av camphelgen får deltagerne oppleve læring og mestring i svalbardnaturen under trygge forhold sammen med kompetente instruktører og ledere. De siste årene har høst campen hatt en alternativt gjennomføring uten overnatting i felt.    

Nå vil vi snakke med dere om hvordan campen kan gjennomføres i fremtiden:  

  • Hva vil vi med fremtidens Camp Svalbard?   
  • Hva ønsker ungdommen? 
  • Hva kan Longyearbyen lokalstyre gjøre?  
  • Hvem kan bidra? 
  • Hvordan får vi det til?

Vel møtt i Longyearbyen kulturhus
Torsdag 11. november kl. 19.00 - 21.30
Møtet er åpnet for alle