Offentlig ettersyn - delplan bykaia

Delplan D34 Longyearbyen havn – bykaia er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 01.09. til 01.10.2017.

Høringsdokumenter ligger under relaterte filer:

  • Høringsbrev datert 01.09.17

  • Planbeskrivelse D34 Longyearbyen havn – bykaia, datert 25.08.17

  • Plankart D34

  • Utfyllende bestemmelser D34, rev A (korrigert publisering 02.09.17)

  • Illustrasjonsplan D34

Høringsfrist
Skriftlige uttalelser til delplanen sendes innen 1.oktober til Longyearbyen lokalstyre, pb. 350, 9171 Longyearbyen eller mail postmottak@lokalstyre.no. Innspill merkes med sak 2017/1720.

Spørsmål til planmaterialet kan rettes til Hanne Karin Tollan, arealplanlegger Longyearbyen lokalstyre, tlf. 470 56 930 eller mail Hanne.Karin.Tollan@lokalstyre.no.  

Tips en venn Skriv ut