Veigebyr for hjullaster
Gjennom gebyr og fakturasatser 2021, vedtatt i Lokalstyret 15.12.20, er det bestemt at hjullastere som kjører på offentlig vei skal betale veigebyr.

Alle som har en eller flere hjullastere bes derfor sende inn en liste over disse til veigebyr@lokalstyre.no innen 1. februar.

De som har betalt innen fristen vil få tilsendt et oblat som settes på maskinen. Hjullastere uten dette oblatet vil ikke ha rett til å kjøre på offentlig vei.

 

Biler med hvite registreringsskilt 
Biler med hvite skilt må også meldes til veigebyr@lokalstyre.no i løpet av januar, eller ved ankomst til øya. For biler som oppdages som ikke er innmeldt pr 1. februar eller ved ankomst får veigebyr tilsendt med påslag i henhold til gjeldende gebyr- og fakturasatser.

Mer informasjon kan fås i «Gebyr- og fakturasatser 2021» på lokalstyre.no.

Spørsmål angående veigebyr kan rettes til veigebyr@lokalstyre.no.