Hva skal til for å kvalifisere for finansiering til utviklingsprosjekter fra Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge arrangerer webinar onsdag 7. april.

Bedrifter som satser på vekst og videreutvikling, må kontinuerlig arbeide med innovasjon – i hele forretningsmodellen. Det meste av slike innovasjoner er en naturlig del av driften, uten at det er relevant for offentlig støtte.

Men enkelte prosjekter er av stor betydning, både for bedriften og samfunnet for øvrig, samtidig som prosjektrisikoen er så høy at det er behov for offentlig tilskudd for å realisere prosjektet. I slike tilfeller kan tilskudd og/eller lån fra Innovasjon Norge bidra til at gode innovasjonsprosjekter blir igangsatt.

Gjennom dette webinaret ønsker Innovasjon Norge å gi svar på følgende: Hva innebærer tilskudd til innovasjonsprosjekter? Hvem kan søke? Hva kreves? Hvilke ordninger finnes - hva skiller dem? Hvordan skal jeg gå fram? Hvilken hjelp er tilgjengelig? 

Mye av denne informasjonen finnes på Innovasjon Norge sine nettsider, men i dette webinaret vil IN forsøke å forklare dette nærmere.

Webinaret åpner for Q&A som blir besvart fortløpende gjennom sendingen og etterpå.

Les mer om webinaret på Innovasjonnorge.no