Foresatte som har barn som skal begynne i 1. trinn ved Longyearbyen skole høsten 2021, må sende inn elektronisk skjema som du finner her

Det blir foreldremøte for foresatte til høstens førsteklassinger 19.05.2021 kl. 18:00. Møte vil bli på skolen hvis smittevernreglene tillater dette, alternativt vil det bli digitalt møte.

SFO-plass skole året 2021/2022 
Det er eget elektronisk skjema for SFO-plass som du finner her
Søknadsfrist for ordinær SFO-plass er den 01.06.21.

Påmelding til feriedager (ekstra) SFO før skolestart 
Det vil være mulighet for høstens 1. klassinger å søke ekstra (feriedager) SFO-plass fra og medmandag 02.08 til og med onsdag 11.08.2021.
Det er eget elektronisk skjema for ekstra SFO før skolestart som du finner her
Søknadsfrist for påmelding ekstra SFO før skolestart er den 01.06.21.

Skole- og SFO vil være stengt på grunn av planleggingsdager den:
torsdag 12.08.21
fredag 13.08.21
mandag 16.08.21
tirsdag 17.08.21
Skolestart onsdag 18.08.21.