Husk at alle som ankommer fra røde land eller områder i EØS/Schengen eller land utenfor EØS/Schengen skal i innreisekarantene på det norske fastlandet i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette gjelder også bosatte på Svalbard og studenter som reiser hjem til Svalbard fra utlandet på juleferie.

Etter covid-19-forskriften kan personer i innreisekarantene ikke reise videre til Svalbard før etter utløpet av karantenetiden.

Reglene om karantenehotell gjelder også for reisende til Svalbard. Etter covid-19-forskriften plikter de som er bosatt på Svalbard, og som ikke kan dokumentere egnet oppholdssted på fastlandet å oppholde seg på karantenehotell.

Studenter som studerer i utlandet og som er bostedsregistrert på Svalbard og/eller har familien sin her, må også gjennomføre karantenen på egnet sted på fastlandet.

Er du folkeregistrert i Norge og studerer i utlandet trenger du ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell. Studerer du i Norden og har etter særregler måttet endre bostedsadresse til studiestedet, trenger du heller ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell. Alle som studerer i utlandet må likevel gjennomføre karantenen på 10 døgn på et egnet sted, uten nærkontakt med familiemedlemmer og andre som du ikke bor med til vanlig.

Les mer om reisekarantene på helsenorge.no  Hold deg oppdatert om hvilke regler og anbefalinger som gjelder til enhver tid.