Longyearbyen lokalstyre, enhet kultur og idrett, skal leie ut Rabalder for en 5-årig driftsavtale.
Avtalen innebærer drift av Rabalder som café/restaurant.

Frist for å levere tilbud er tirsdag 8.mars 2022 kl.12.00.
 

Her finner du tilbudsgrunnlag