Regjeringen skjerper reglene for innreise til Svalbard. Det kreves negativt prøvesvar på koronatest tatt innen 24 timer før avreise. Testen må være gjennomført på fastlandet. Alle unødvendige reiser til Svalbard frarådes.

- Spredning av koronaviruset og særlig de mer smittsomme variantene vil ha alvorlige konsekvenser på Svalbard. Vi innfører regler om testing før avreise fra fastlandet. Ved å kreve negativt testsvar før avreise vil eventuelle smittetilfeller kunne håndteres på fastlandet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding

Det vil også gjøres en vurdering av behov for ytterligere tiltak, for eksempel skjenkestopp.

Endringen er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og tilsvarer reglene for innreise til Norge.

Endringene iverksettes natt til fredag 29. januar. 

Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre har foreløpig ikke mer informasjon utover det som står i pressemeldingen, men vil legge ut informasjon så snart vi får flere detaljer..

Spørsmål om testing må rettes til de sentrale helsemyndighetene.

Les regjeringens pressemelding her


The government tightens the rules for entry to Svalbard. A negative result on the corona test taken within 24 hours before departure is required. The test must be completed on the mainland. All travels to Svalbard that is not considered as strictly necessary is discouraged.

- The spread of the coronavirus and especially the more infectious variants will have serious consequences on Svalbard. We therefore introduce rules on testing before leaving the mainland. By demanding a negative test result before departure, any cases of infection can be handled on the mainland, says Minister of Health and Care Services Bent Høie in a press release

An assessment will also be made of the need for further measures, such as a stop of serving alcohol.

The new rule concerning testing is based on advice from the Norwegian Directorate of Health and the National Institute of Public Health, and corresponds to the rules for entry into mainland Norway.

The changes will take effect on the night of Friday 29 January.

The Governor and Longyearbyen community council does not currently have more information beyond what is stated in the press release, but will post information as soon as we receive more details.

Questions about testing must be directed to the central health authorities.