Kullungen og Polarflokken barnehage trenger sommervikarer og tilkallingsvikarer. For mer informasjon ta kontakt med,

Gunnhild.Antonsen@lokalstyre.no, enhetsleder Kullungen barnehage,
tlf. 97179540
Trine.Berntsen@lokalstyre.no, enhetsleder Polarflokken barnehage,
tlf. 90840563