Leder for teknisk sektor har ansvaret for et bredt fagområde med enhetene eiendom, plan og utvikling, tekniske tjenester, energiverk, brann/redning og havn. Teknisk sektor har i underkant av 50 årsverk. Sektorsjefen rapporterer til administrasjonssjefen og sitter i dennes ledergruppe.

 

Se hele stillingsannonsen her.