Longyearbyen lokalstyre drifter fra 1. mai renovasjonstjenesten i egenregi. Alle ansatte i Reno-Vest Bedrift AS blir med over til lokalstyre.

Reno-Vest Bedrift AS har siden 2006 driftet renovasjonstjenesten i Longyearbyen, både for husholdning og for næring. Fra og med 1.mai driftes tjenesten direkte av Longyearbyen lokalstyre. Alle de ansatte på miljøstasjonen har fulgt med over fra Reno-Vest og det vil derfor bli de samme ansiktene en treffer på anlegget. Renovasjonstjenesten ligger under enhet for tekniske tjenester.

Vi takker Reno-Vest for et godt samarbeid gjennom mange år, og ønsker Hans Petter, Per Marius, Stein og Aleksander velkommen til Longyearbyen lokalstyre.

På bildet: Jan Gunnar Karlsen, daglig leder i Reno-Vest bedrift AS og Kjersti Olsen Ingerø, teknisk sjef i Longyearbyen lokalstyre