Longyearbyen skole har behov for tilkallingsvikarer til skole og SFO. Det er ønskelig at du kan stille opp på kort varsel og være fleksibel med tanke på arbeidstid. Skolen starter kl. 08.15 og SFO har åpningstid fra skoleslutt og frem til kl. 16.30. 

Erfaring med arbeid i skole og SFO er en fordel, men ikke noe absolutt krav. Det må fremvises godkjent politiattest. Det er ønskelig at de som søker behersker norsk muntlig. 

Send en kort søknad med CV til postmottak.skolen@lokalstyre.no

For mer informasjon ring Longyearbyen skole, 79 02 39 00