Holbergprisen 2021.JPG

Marte Nilssen Alexandersen og Liv-Anna Ringheim ved Longyearbyen skole vant tredjepris i Holbergprisen i skolen 2021 med prosjektet "Svalbard, i skjæringspunktet mellom øst og vest", der de foretok en studie av hvordan svalbardbeboere opplever relasjonene mellom de største nasjonalitetene som er til stede på Svalbard. 

Holbergprisen i skolen er en nasjonal konkuranse som skal stimulere barn og unge til å bli interessert i humanistiske, samfunnsvitenskaplige, juridiske og teologiske fag. Den ble opprettet av Stortinget  i 2003 for å fremme disse fagenes status.

Prisvinnerne vil bli hedret i Holberguken i Bergen i juni.

Gratulerer til Liv-Anna og Marte og Longyearbyen skoles videregående avdeling !

Mer om prisen og prisvinnerne kan dere lese her:

https://holbergprisen.no/nb/holbergprisen-i-skolen/prisvinnere/amalie-skram-videreg-ende-skole