Det blir ikke mulig å levere avfall hverken på den nye eller den gamle stasjonen i flytteperioden. Containere som står utplassert i byen blir tømt som normalt, men det oppfordres om å begrense avfallsmengden så mye som mulig.

Du når Miljøstasjonen på tlf: 79 02 23 18 eller leder for renovasjon på tlf: 41 92 66 82.