Lokalstyret (møtestart kl. 18.00):

Tirsdag 17. januar
Tirsdag 21. februar
Torsdag 9. mars/fredag 10. mars - Strategikonferanse
Tirsdag 21. mars
Tirsdag  9. mai
Tirsdag 20. juni (NB! kl. 09.00)
Tirsdag 19. september
(Lokalstyrevalg mandag 9. oktober)
Tirsdag 31. oktober (Kst. møte i det nye lokalstyret)
Tirsdag 12. desember (budsjett)

Møtene holdes (normalt) i storsalen i Kulturhuset.

 

Administrasjonsutvalget og havnestyret (møtestart kl. 08.30):

Onsdag 11. januar
Onsdag  8. februar
Torsdag  9. mars
Onsdag 26. april
Onsdag  7. juni
Onsdag  6. september
(Lokalstyrevalg mandag 9. oktober)
Onsdag  8. november (+ arb.møte budsjett)
Onsdag 22. november (budsjett)
Onsdag 29. november

Møtene holdes på møterom Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget.

 

Oppvekst- og kulturutvalget - Miljø- og næringsutvalget - Teknisk utvalg:

Tirsdag 7. februar
Tirsdag 7. mars
Tirsdag 25. april
Tirsdag 6. juni
Tirsdag 5. september
(Lokalstyrevalg mandag 9. oktober)
Tirsdag 28. november

OKU-møtene starter kl. 09.00, MNU starter kl. 12.00 og TU starter kl. 14.00.

Møtene holdes på møterom Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget.

 

Saksliste og sakspapirer til lokalstyret og alle utvalgene legges ut på eInnsyn én uke før møtene.

 

Kontrollutvalget:

Onsdag 10. mai
Onsdag 20. september
Onsdag 13. desember

Saksliste/sakspapirer og protokoller legges ut her (under "Vedlegg" nederst på siden).