Lokalstyret (møtestart kl. 09:00 eller 18:00):

Onsdag 21. februar klokken 09:00
Tirsdag 5. mars/onsdag 6. mars - Strategikonferanse
Onsdag 10. april 
Onsdag 8. mai klokken 09:00
Onsdag 19. juni klokken 09:00
Onsdag 18. september klokken 09:00
Onsdag 16. oktober klokken 09:00
Onsdag 20. november
Tirsdag 17. desember klokken 09:00

Møtene holdes (normalt) i storsalen i Kulturhuset.

 

Administrasjonsutvalget og havnestyret (møtestart kl. 08.30):

Onsdag 7. februar
Onsdag  20. mars
Onsdag 24. april
Onsdag  5. juni
Onsdag  4. september
Onsdag 2. oktober
Onsdag 30. oktober (arb.møte budsjett)
Onsdag 6. november
Onsdag 13. november (arb. møte budsjett)
Onsdag 27. november (budsjettmøte)
Onsdag 4. desember

Møtene holdes på møterom Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget.

 

Lokalsamfunn-, oppvekst- og kulturutvalget (kl. 09:00)
Teknisk-, miljø- og næringsutvalget (kl. 12:00)

Tirsdag 6. februar
Tirsdag 19. mars
Tirsdag 23. april
Tirsdag 4. juni
Tirsdag 3. september
Tirsdag 1. oktober
Tirsdag 5. november
Tirsdag 3. desember

 

Møtene holdes på møterom Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget.

Saksliste og sakspapirer til lokalstyret og alle utvalgene legges ut på eInnsyn én uke før møtene.

 

Kontrollutvalget datoer kommer:

Onsdag 
Onsdag
Onsdag 

Saksliste/sakspapirer og protokoller legges ut her (under "Vedlegg" nederst på siden).