I slutten av forrige uke startet montører innleid av Longyearbyen lokalstyre med installasjon av smartmålere hos alle strømkunder på Svalbard. Kunder med strømmålere skal ha mottatt ett informasjonsbrev om dette tidligere. 

Smittevern er noe vi tar på alvor og vi har derfor lagt stor vekt på å redusere risiko for smitte når vi skal ut og avlegge kundebesøk. Montørene er utstyrt med munnbind, engangshansker og antibac for eget bruk. Men vi trenger også din hjelp for å få dette til å fungere effektivt og trygt. Hvis alle hjelper til ved å respektere «2-meteren» når montørene kommer, så bidrar dette til å redusere smitterisikoen.

Montørene Bård Einar, John Anders og Johnny fra Bratseth AS holder til vanlig til i Molde-distriktet, et område med lave smittetall. De ankom øya onsdag 11.november og blir her i første omgang i 2-3 uker. De har tidligere vært med på å installere ca 150.000 strømmålere i Møre og Romsdal. I tillegg vil det være to til fra Bratseth på øyen denne uken for å foreta kvalitetskontroller og HMS-runder. 

Bilde montører.jpg

«Svalbard er et spennende prosjekt vi lenge har sett frem til. Med smitteverntiltak og isbjørner på trygg avstand skal dette gå helt fint», sier Bård Einar. «Så lenge smittesituasjonen tillater oss å jobbe slik som nå, er målet å bli ferdig innen påsken 2021. Vi følger med på de nasjonale og lokale retningslinjer som til enhver tid gjelder og jobber ut ifra det.»

Det er kundens ansvar at montøren har fri adgang til måleren. Målerbyttet vil normalt medføre at strømmen må frakobles inntil 20 minutter. For å sikre stabil og god kommunikasjon mellom ny måler og vårt sentralsystem, kan det bli satt opp en ekstern antenne ved den nye måleren. Når ny måler er installert og kommunikasjon er oppnådd, vil måleravlesingen skje automatisk.

Ved spørsmål til prosjektet eller bookingen, ta kontakt med Bratseth AS på booking@bratseth.as eller telefon 416 80 800.

For de kundene som ønsker å benytte mulighetene med Home Area Network (HAN) for å følge med på forbruket sitt, må kunden bruke skjema som blir gjort tilgjengelig på vår hjemmeside. HAN-porten gjør at man kan koble utstyr til denne porten fra en rekke 3.parts leverandører. Dette er utstyr som gir deg muligheten til å følge med på forbruket ned på detaljnivå. Mange av disse leverandørene tilbyr en app der du får full oversikt.